Educational Technology and Communication

 - Educational Technology and Communication

Kanokrat

ชื่อ : นางสาวกนกรัตน์  บุญไชโย
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปริญญาตรี : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฎอุดรธานี พ.ศ.2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2544
ปริญญาโท : กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2549
ประกาศนียบัตรบัณฑิต : การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ พ.ศ.2551
ปัจจุบันศึกษาต่อ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2546 บรรจุตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน สำนักงานเขตวัฒนา สังกัดสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2548 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนนาทันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประวัติการประชุม สัมมนา อบรมและศึกษาดูงานที่สำคัญ
– หาข้อมูลก่อนมันเยอะเอาที่จำได้ล่าสุดดีกว่าเนาะ
– ผ่านการประชุมสัมนาพัฒนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2553 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
– ผ่านการอบรมโครงการนำร่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพมหานคร

ความสามารถพิเศษ
– มีความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– ถ่ายภาพ
– การพัฒนาสื่อการสอน CAI บทเรียนสำเร็จรูป แบบฝึกทักษะ

ประวัติการเป็นวิทยากร
– เป็นวิทยากรประจำศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

งานด้านการเรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย
– สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 4 , 5
– กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ
– ชุมนุม ICT

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
– งานไอซีที (ICT)
– งานบุคลากร
– ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เว็บไซต์
http://www.kanokrat.info
http://krookanokrat.ning.com
http://krookanokrat.wordpress.com

ติดต่อ
kanokrat_pam@hotmail.com
kanokrat_pam@yahoo.com
kanokrat.pam@gmail.com
kanokrat.spk@gmail.com

Twitter :  @kanokrat_pam
msn : kanokrat_pam@hotmail.com
Facebook : kanokrat.pam

 

 • วิมลรัตน์ สารีสุทธิ์ says:

  มารายงานตัวคะ คุณครู bye bye love

 • กัณฐมณี โพธิ์ขาว says:

  มารายงานตัวเด้อครู eat dring

 • จิราพร ผ่องอ่วย says:

  มารายงานตัว แย้วคะ sm woo hi

 • อรยา ถิตย์ผ่อง says:

  รายงานตัวคะ love dring eat

 • กมลภรณ์ นาใจรีบ says:

  ด.ญ.กมลภรณ์ นาใจรีบ 3/3
  ขอรายงานตัวค่ะ woo woo woo 😉

 • ทิวาภรณ์ ภูอยู่เย็น says:

  ด.ญ.ทิวาภรณ์ ภูอยู่เย็น 3/3 ขอรายงานตัวค่ะ love dring

 • ธนกฤต สกุลเดช says:

  ธนกฤต สกุลเดช ม.3/2 เลขที่ 11 รายงานตัวครับ

 • ศักรินทร์ ฉลาดเอื้อ says:

  ศักรินทร์ ฉลาดเอื้อ ม.3/2 เลขที่ 20 ขอรายงานตัวครับ

 • ภคมน วราธีรโชค says:

  ชื่อ ภคมน วราธีรโชค ชั้น ม.3/2 เลขที่ 35 รายงานตัวค่ะ

 • สุมิตรา การคิด says:

  สุมิตรา การคิด ชั้น ม.3/7 เลขที่ 43
  รายงานตัว woo sm

 • กฤติยา ใยสีมา says:

  กฤติยา ใยสีมา ม.3/4 เลขที่ 23 รายงานตัวค่ะ ha love

 • ชนิสรา สารีนันท์ says:

  ชนิสรา สารีนันท์ ม.3/4 เลขที่ 54 dring woo

 • สหภาพ สุระเสียง says:

  ผม สหภาพ สุระเสียง (ตี๋หิต) ม.3/4 เลขที่ 20 love hi ❗ รายงานตัวคัฟฟฟ

  • Lettie says:

   Hey you know Target has 9593#9;&#3&; off the shelf. Some of them are backtabbed. I just used some for a client that didn't have a lot of money to spend in a condo at the Parkway. I think it was $39/panel, which is cheap considering.

 • ด.ญ.นภาพร มีวงษ์ says:

  เด็กหญิงนภาพร มีวงษ์
  ม.3/4 เลขที่32
  รายงานตัวค่ะ

 • ด.ญ.ศิรินาท คำไชยโย says:

  เด็กหญิงศิรินาท คำไชยโย
  เลขที่45 ม.3/4
  รายงานตัวค่ะ

 • ด.ญ.ธิดารัตน์ บุญสืบ ม.3/7 says:

  รายงานตัวค่ะ

 • ด.ญ.เจนจิรา นันทเขต ม.3/7 says:

  รายงานตัวต่ะ

 • Teerayut Pimpakan says:

  woo
  สวัสดี ครับ คุณครู กนกรัตน์ Google พาผมมาเจอเว็บนี้ได้ไง ไม่รู้
  แต่พอเข้ามา รู้สึกว่า เป็น เว็บที่ดีมากเลย ครับ
  ธีรยุทธ พิมพการ
  bye

 • งานพิเศษ says:

  Hi outstanding website! Does running a blog such as this take a massive amount work?
  I’ve absolutely no knowledge of coding however I was hoping to
  start my own blog in the near future. Anyways, if you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I understand this is off subject nevertheless I simply wanted to ask.

  Thanks a lot!

 • www.Facebook.Com says:

  Only thing, beside buying rights and publicly
  announcing attentions to make film, which is
  revealed about this project is that The Sleeper,
  one of characters of anthology, will be in the roll
  call. So far we’ve brought you “Trixie”, “Twitch”,
  “Stretch”, “Sparks,” “Mr. I appreciated viewing “Mass migration: Gods and Kings, it’s a true dynamite visual banquet.

 • Linda says:

  We can't afford it because AMGEN is a useless waste of money and energy. It does nothing for bicycling and serves only to continue the puerile personality mystique of the profsseional circuit riders, and the empty draw of corporate advertising. It encourages illegal and rude bicycling behavior by the Lycra-clad set pretending to be Lance Armstrong.If you want to benefit bicycling in Santa Cruz, celebrate the daily bicycle commuters who have been quietly riding legally and respectfully on the streets of Santa Cruz for years.

 • vergleich ratenkredit restschuldversicherung nötig says:

  HiI suggest you to :Participate in social networking site where all teens have their profiles on.Participate in forums and blog commenting.PPC ads will feature in search engines where you can advertise your product.

 • anpac easy pay says:

  Selamat hari jadi akak. Benarlah, 30 hanya angka. Umur 17 tua bg yg akan meninggalkan dunia ini pd umur 18, tp umur 50 adalah muda bg yg meninggal di usia 70! Satu peringatan buat sy yg sering dikatakan ‘nampak muda’, umur hanya angka!Teruskan menulis, sy sgt suka penulisan akak! Akak mmg berbakat, saya doakan satu hari nnt akak blh hasilkan buku motivasi agama jgk buat peringatan kami2 ni! Barakallah.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*